DUK

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kementerian Agama Kab. Kampar

No
NAMA
NIP
Gol
TMT Gol
Jabatan
1 ALFIAN 19680720 199703 1 003 IV/a 01-05-2017 Kepala Kantor Kemenag Kab. Kampar
2 HOLIP 19631231 199203 1 038 IV/a 01-04-2005 Kasi PAIS
3 MUHAMMAD YAMIN 19651231 199303 1 011 IV/a 01-10-2002 Kasi Pendidikan Mapenda
4 MUHAMMAD ALI 19730706 199703 1 001 IV/a 01-10-2013 Kasi Diniyah dan Pontren
5 BASRI 19710430 200003 1 003 IV/a 01-04-2014 Penyuluh Agama Madya
6 DIRHAMSYAH 19721230 200003 1 001 IV/a 01-10-2015 Kasi Haji dan Umrah
7 MUHAMMAD  HAKAM 19741212 200112 1 002 IV/a 01-10-2015 Kasubbag TU
8 MUHAL SIMANUNGKALIT 19640330 200003 1 001 III/d 01-10-2011 Peny. Kristen
9 ERMAN 19590828 198103 1 008 III/d 01-10-2006 Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran
10 MADJAIS 19690315 200003 1 003 III/d 01-10-2008 Pengolah Data
11 YULIS 19681203 199503 1 002 III/d 01-10-2007 Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah
12 SYAFRIZAL AZIZ 19600503 199302 1 001 III/d 01-04-2006 Kasi Bimas
13 USMAN 19710321 200003 1 001 III/d 01-10-2008 Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan
14 NURIJAS 19650609 198801 2 001 III/d 01-04-2015 Penyusun Bahan Pendaftaran/Pembatalan Haji
15 MASNUR 19770406 200501 1 004 III/d 01-04-2016 Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
16 ZULFAIMAR 19760101 200312 1 010 III/d 01-04-2016 Penyusun Dokumen Haji
17 MUHAMMAD ZEN 19720717 200012 1 001 III/c 01-04-2013 Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan
18 ZUKIRMAN 19650807 200501 1 001 III/c 01-04-2013 Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan
19 FATMI, S.Ag 19710702 200501 2 003 III/c 01-04-2013 Pengembang Kelembagaan
20 AGUSNUR 19760801 200501 1 006 III/c 01-04-2013 Analis Sarana Prasarana Pendidikan
21 ELVI YASRI 19720513 200501 1 007 III/c 01-10-2013 Pengeloh Data Kelembagaan
22 HENDRI MEYELDI 19750530 200604 1 014 III/c 01-04-2014 Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi
23 IRWAN TAUFIK 19760725 200604 1 004 III/c 01-04-2014 Penyusun Bahan Pembinaan Masjid
24 SURYANTI 19770715 200604 2 037 III/c 01-04-2014 Penyusun Bahan Penyuluhan Produk Halal
25 DASNAWILIS 19740413 200212 2 001 III/c 01-04-2014 Pengembang Pegawai
26 ASMANIDAR 19650605 198703 2 003 III/c 01-04-2015 Pengevaluasi Pendidik dan/atau Santri
27 ROSMANIAR 19661013 199003 2 002 III/c 01-10-2016 Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan
28 SYAMSUATIR 19820515 200801 1 005 III/c 01-10-2016 Pengembang Penyuluhan Syari’ah
29 ZULHENDRI 19721025 200212 1 001 III/c 01-10-2016 Pengelola Bantuan Operasional
30 JAMILATIN 19621227 199003 2 002 III/b 01-04-2010 Sekretaris Pimpinan
31 GUSTINI 19650801 199003 2 001 III/b 01-04-2010 Penyusun Bahan Fasilitasi Sertifikasi Harta Benda Wakaf
32 ASNAWATI 19610507 198703 2 003 III/b 01-04-2009 Pengelola Perjalanan Dinas
33 RUSMAN ALDIAN 19770514 200901 1 010 III/b 01-04-2013 Analis Barang dan Jasa
34 RAHAYU PUJI ASTUTI 19830725 200901 2 008 III/b 01-04-2013 Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan
35 APRI MARYU HERI 19840331 200901 1 010 III/b 01-04-2013 Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja
36 YUDI AVIS 19740604 200901 1 008 III/b 01-04-2013 Perencana Pertama
37 TAUFIQ EFENDI 19840705 200901 1 008 III/b 01-04-2013 Penyusun Laporan Keuangan
38 SABARUDIN 19841020 200901 1 008 III/b 01-04-2013 Pengolah Data Kelembagaan
39 SRI INDRAYANI 19750102 200212 2 003 III/b 01-04-2014 Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat
40 HASNIDAR 19720719 199403 2 002 III/b 01-10-2014 Pengolah Data
41 FAJRUL ISLAMI 19800101 200501 1 011 III/b 01-10-2014 Pengelola Pendidikan
42 HIDAYAT TULLAH 19860515 201101 1 011 III/b 01-04-2015 Perencana Pertama
43 UMMI MARHAMAH 19820711 201101 2 015 III/b 01-04-2015 Penyusun Laporan Keuangan
44 ZULPAINI 19820820 200901 1 020 III/b 01-04-2013 Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/Penyuluh
45 AHMAD FADHLI 19830509 200901 1 008 III/b 01-10-2016 Penyusun Perlengkapan Haji
46 KHAIRONI 19760201 200901 2 002 III/b Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan
47 ASWANDI AMIR 19730624 200212 1 002 II/d 01-04-2015 Penyusun Bahan Kerumahtanggaan
48 JON HENDRI 19820620 200501 1 004 II/c 01-04-2013 Pengembang Kapasitas Pendidik dan/atau Santri
49 SYAFRIZAL 19720101 200701 1 006 II/c 01-04-2014 Penyusun Bahan Pembinaan Faham Keagamaan
50 MIDARWATI 19690511 200701 2 033 II/c 01-10-2015 Penyusun Bahan Pembinaan Qori dan Hafidz
51 INDRAYATI 19810817 201411 2 002 II/a 01-11-2014 Pengolah Daftar Gaji
52 AGUSNEDI 197208172014111003 II/a 01-11-2014 Pengadministrasi pada Subbag TU
53 ENDANG MAIRANI 197605012014112007 II/a 01-11-2014 Pengadministrasi pada Subbag TU
54 SYAMSUDIN J 19601105 199403 1 001 IV/a 01-10-2008 Ka. KUA Kec. XIII Koto Kampar
55 MASWIR 19690903 199603 1 002 IV/a 01-04-2012 Ka. KUA Siak Hulu
56 AHMAT LUTPI 19670525 199803 1 001 IV/a 01-04-2014 Ka. KUA Kampar Kiri Hilir
57 ZULFAHMI 19680101 200003 1 005 IV/a 01-04-2014 Ka. KUA Tapung Hulu
58 JAMHIR 19721028 199703 1 001 IV/a 01-10-2014 Ka. KUA Kec. Kuok
59 TUGIAT 19720305 199803 1 001 IV/a 01-10-2015 Ka. KUA Gn. Sahilan
60 KHAIRUL SABRI 19750425 199803 1 003 IV/a 01-10-2015 KA. KUA Tambang
61 ERI SUPARJON 19720308 199703 1 002 IV/a 01-10-2015 Ka. KUA Rumbio Jaya
62 SARIJUMAH 19650503 199502 2 001 III/d 01-04-2007 Pengadministrasi Bangkinang
63 KHAIRIL ASRI 19721217 199803 1 004 III/d 01-04-2010 Ka. KUA Tapung
64  DAMIRUS 19710625 199703 1 002 III/d 01-10-2009 Ka. KUA Bangkinang
65 JALAL SUYUTI 19720905 200003 1 001 III/d 01-04-2012 Ka. KUA Kampar Kiri
66 ZUL IRIANTO 19740626 200112 1 003 III/d 01-04-2014 Ka. KUA Tapung Hilir
67 MENDRA SISWANTO 19780812 200212 1 001 III/d 01-04-2015 Ka. KUA Bangkinang Kota
68 DARNIS 19730609 200212 1 002 III/d 01-04-2016 Ka. KUA Kampar Utara
69 AZWIR 19731010 200312 1 004 III/d 01-04-2016 Ka. KUA Perh. Raja
70 MAHYUDDIN 19750415 200312 1 001 III/d 01-04-2016 Ka. KUA Kampar
71 YESSI ZULVANOVIANTI 19790908 200312 2 005 III/d 01-10-2016 Petugas TU dan RT Tambang
72 RAHMAD 19711003 200501 1 006 III/c 01-10-2012 Ka. KUA Kampar Timur
73 SYAHRIL 19701118 200501 1 006 III/c 01-04-2013 Ka. Ka. KUA Kpr Kiri Tengah
74 RUSNAN 19620404 199403 1 002 III/c 01-04-2014 Ka. Ka. KUA Salo
75 PUTRI YATI 19730611 200312 2 003 III/c 01-04-2015 Petugas TU dan RT Salo
76 RIDWAN 19780807 200801 1 014 III/c 01-04-2016 Ka. KUA Kampar Kiri Hulu
77 IRKHAS WAHYUNI 19810401 200501 1 012 III/c 01-04-2016 Pengadministrasi  XIII Koto Kampar
78 SITI ARDA 19650703 199203 2 004 III/b 01-04-2012 Petugas TU dan RT XIII Koto Kampar
79 MAIMON 19750505 200901 2 008 III/b 01-04-2013 Pengadministrasi Kampar
80 AHMAD NUR AL ISLAMI 19790207 200901 1 006 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Tapung Hulu
81 YAHDI RAUZA 19801008 200901 1 005 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Kuok
82 LIZA ULYANI 19841007 200901 2 010 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Kpr Kiri Hilir
83 ALJUFRI 19860129 200901 1 007 III/b 01-04-2013 Pengadministrasi  Perhentian Raja
84 NURAINUN 19720421 200901 2 004 III/b 01-04-2013 Pengadministrasi Salo
85 ZULFITHRI 19751003 200901 1 009 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Kampar Utara
86 SYAFLIWAR 19760313 200901 1 006 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Perhentian Raja
87 RAHMAD 19800719 200901 1 012 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Kampar
88 MARONI SARDI 19820101 200901 1 017 III/b 01-04-2013 Pengadministrasi  Rumbio Jaya
89 SUNARTI 19850225 200901 2 006 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Bangkinang Kota
90 ASNIDAR 19631008 199303 2 002 III/b 01-04-2013 Petugas TU dan RT Bangkinang
91 AZWIN 19651215 199103 1 004 III/b 01-04-2011 Pengadministrasi  Kuok
92 MUHAMMAD GUNAWAN 19740601 200901 1 010 III/b 01-10-2013 Petugas TU dan RT Kpr Kiri Hulu
93 M. FADILLAH 19601210 201411 1 001 II/c 01-11-2014 Pengadministrasi Bangkinang Kota
94 HENDRA GUNAWAN 19710325 201411 1 001 II/a 01-11-2014 Pengadministrasi  Rumbio Jaya
95 FIRDAUS 19721231 201411 1 002 II/a 01-11-2014 Pengadministrasi  Kampar Kiri Hilir
96 KHAIRULLAH 19740805 201411 1 001 I/c 01-11-2014 Pengadministrasi  Tambang
97 APRI HUSNI 19730503 200501 1 008 IV/a 01-10-2016 Penghulu Madya XIII Koto Kpr
98 MASHURI 19710610 200003 1 001 III/d 01-04-2014 Penghulu Muda Kpr Kiri Tengah
99 KHAIRULLAH 19721010 200003 1 004 III/d Penghulu Muda Tapung
100 DENDI IRAWAN 19830823 200901 1 008 III/d 01-10-2016 Penghulu Muda Kampar Timur
101 SUBIRMAN 19790105 200901 1 011 III/d 01-10-2016 Penghulu Muda Kuok
102 ZULKIFLI 19750210 200501 1 005 III/d 01-10-2016 Penghulu  Muda XIII Koto Kpr
103 HARISMANTO 19830806 200801 1 003 III/c 01-10-2014 Penghulu Muda Perh. Raja
104 RIKI SETIAWAN 19810115 200901 1 009 III/c 01-04-2015 Penghulu Muda Tambang
105 ANUAR AFENDI 19770904 200901 1 006 III/c 01-04-2015 Penghulu Muda Bkn Kota
106 MUHAMMAD NAZIR 19770513 200901 1 017 III/c 01-10-2016 Penghulu Muda Rumbio Jaya
107 SYAMSUL BAHARI 19770511 200901 1 006 III/c 01-10-2016 Penghulu Muda Bangkinang
108 SYAHRIZUL 19810502 200901 1 021 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Siak Hulu
109 IRWAN ZALPANI 19820817 200901 1 018 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Kampar.
110 ABDUL LATIF 19760102 200901 1 008 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Tapung Hulu
111 HAIRULLAH 19750901 200901 1 009 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Kampar Kiri
112 M. YASIR 19800826 200901 1 016 III/b 01-10-2013 Penghulu Pertama Kampar Utara
113 KHAIRUDIN 19821113 200901 1 009 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Tpg Hilir
114 M. PARLINDUNGAN. HS 19810413 200901 1 013 III/b 01-04-2014 Penghulu Pertama Siak Hulu
115 EDI RAHMAT 19731013 200901 1 007 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Siak Hulu
116 ZAHARI EKA PUTRA 19761020 200901 1 007 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Salo
117 SUGENG RIYADI 19750930 200901 1 002 III/b 01-04-2013 Penghulu Pertama Gn. Sahilan
118 SALMAN ALHARIS 19751221 200912 1 001 III/b 01-04-2016 Penghulu Pertama Kpr Kiri Hlr
119 MARDIANA, 19810115 200501 2 010 IV/a 01-04-2015 Peny. AIS Madya Kampar
120 ELMI 19691115 200606 2 009 III/d 01-10-2015 Peny. AIS Muda Bangkinang Kota
121 NURSAL 19820518 200901 1 012 III/d 01-10-2016 Peny. AIS Muda Kampar Timur
122 AFRIZAL 19730106 200501 1 003 III/c 01-04-2014 Peny. AIS Muda Kuok
123 MASHURI 19720821 200312 1 001 III/c 01-04-2015 Peny. AIS Muda Kampar
124 GUSMAWATI. HR 19810821 200901 2 006 III/c 01-04-2015 Peny. AIS Muda Bangkinang
125 SUMARJIYANTO 19780328 200901 1 011 III/c 01-10-2015 Peny. AIS Muda Rumbio Jaya
126 EDI GIYARNO 19750512 200901 1 012 III/c 01-10-2015 Peny. AIS Muda Perh.Raja
127 DIAT KARDIAT 19780605 200901 1 013 III/c 01-10-2015 Peny.AIS Muda  Salo
128 ALAIDIN 19800514 200901 1 013 III/c 01-04-2016 Peny. AIS Pertama Siak Hulu
129 MASNUR 19760408 200910 1 001 III/b 01-10-2013 Peny. AIS Pertama Kampar Utara
130 ABDUL GAFUR 19830423 200901 1 012 III/b 01-04-2014 Peny. AIS Pertama Tapung Hulu
131 ABU ZAHRIL 19720414 200901 1 011 III/b 01-10-2015 Peny. AIS Pertama Tambang
132 ABDUL RAHMAN 19680101 201411 1 005 III/a 01-11-2014 Peny. AIS Pertama Bangkinang